Varaa

Palveluehdot

Sorrin Lomamökit noudattaa lomamökkien (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Sorrin Lomamökeille sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

1. VARAUKSEN TEKEMINEN JA MAKSU

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) varauksen yhteydessä joko verkkopankissa tai luottokortilla. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Varauksen voi tehdä myös Lomarenkaan myyntitoimistoissa tai puhelinmyynnissä, jonka jälkeen Lomarengas lähettää asiakkaalle laskun postitse tai sähköpostilla.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Laskussa on lomakohteen huoltajan tai omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Vuokran lisäksi veloitetaan 20 euron toimitusmaksu.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Internet varauksissa varausmaksu maksetaan heti. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua. Internet varauksissa varausmaksu maksetaan heti ja loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä. Internet varauksissa varausmaksu maksetaan heti ja loppusuoritus erääntyy maksettavaksi viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. Internet varauksissa koko summa maksetaan luottokortilla tai verkkopankissa heti.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Sorrin Lomamökit voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Sorrin Lomamökit, Rengontie 113, 12920 Topeno tai sähköpostilla osoitteeseen sorri@silkimp.pp.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Sorrin Lomamökeille.

Toimistoajan (ma-pe 8.30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) ja toimitusmaksua palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan

2.1. Peruutukset ja korvaukset sairaus-, tapaturma tai kuolemantapauksissa

Jos varaus perutaan on siitä aina ilmoitettava kirjallisesti Sorrin Lomamökeille (kirje, sähköposti). Toimistoajan ulkopuolella tapahtuvista viime hetken peruutuksista on aina ilmoitettava myös kohteen omistajalle tai huoltajalle. Jos varaus keskeytetään em. syistä on siitä aina ilmoitettava kohteen omistajalle tai huoltajalle, sekä kirjallisesti Sorrin Lomamökeille (kirje, sähköposti).

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Sorrin Lomamökeillä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

2.2. Peruutukset maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) Sorrin Lomamökit normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan mökin asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Sorrin Lomamökit suosittelee lisäksi huolehtimaan oman matkavakuutuksen voimassaolosta ja selvittämään vakuutuksen ehdot omasta vakuutusyhtiöstä.

3. SORRIN LOMAMÖKKIEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Sorrin Lomamökit voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Sorrin Lomamökeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Sorrin Lomamökit peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

4. PALVELUTIEDOT LOMAKOHTEEN KUVAUKSESSA

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. bussipysäkki, ravintola, kauppa, vaellusreitti jne.). Sorrin Lomamökit ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta.

5. OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16 alkaen.  Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta sovitaan varauksen yhteydessä.


Huoltajalla tai omistajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen huoltaja/omistaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle lähtöpäivänä. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen huoltajalle tai omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Sorrin Lomamökit ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan, ellei kohteen kuvauksessa ole toisin mainittu. Polttopuiden määrää voidaan joissakin lomakohteissa rajoittaa. Astianpesuaineet ja perusmausteet eivät sisälly vuokrahintaan.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että varsinkin maaseudulla sijaitsevien lomakohteiden vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa. Loma- ja mökkikylissä saunan ja soutuveneen käytöstä voidaan periä eri korvaus.

Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Sorrin Lomamökkien, huoltajan tai omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Joissakin matkailukeskusten lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Lemmikkieläimen tuomiseen tarvitaan aina ennakkoon lupa kohteen huoltajalta tai omistajalta. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta voidaan periä lisämaksu.

6. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 10, 11 tai 12. Joidenkin lomakohteiden viikonloppuvarauksissa lomakohde on käytettävissä sunnuntai-iltaan klo 18 saakka. Lomakohteen ja avainten kohdekohtaisesta luovutuskellonajasta on maininta laskun ajo-ohjesivulla / varausvahvistuksessa, jonka asiakas on velvollinen tarkastamaan.  Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on Sorrin Lomamökeillä oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot Sorrin Lomamökeille.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

7. YLIVOIMAINEN ESTE

Sorrin Lomamökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Sorrin Lomamökeistä ja jonka seurauksia Sorrin Lomamökit ei kohtuudella ole voinut estää.

Sorrin Lomamökit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

8. HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä aiheen ilmaannuttua yhteys Sorrin Lomamökkeihin.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Sorrin Lomamökeille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Sorrin Lomamökit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Lomarengas ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

9. SORRIN LOMAMÖKKIEN OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Sorrin Lomamökeillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

10. VIRHEELLINEN HINTATIETO

Virheellinen hintatieto ei sido Sorrin Lomamökkejä jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.